Welkom bij Samen Spelen.

Wij zijn een enthousiast team vrijwilligers. Door een goede voorbereiding en een hechte samenwerking, denken wij de leerlingen een verantwoorde en plezierige middagpauze te kunnen bieden.

De leerlingen spelen variërend in de aula, buiten op het schoolplein/grasveld en bij regen om de beurt in de speelzaal. De vrijwilligers van Samen Spelen, begeleiden de leerlingen bij verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld bij onze extra workshops (sport- en knutselworkshops) 

De leerlingen spelen/ontspannen van 12.00 uur tot 13.00 uur. De eerste groep gaat spelen/ontspannen van 12.00 uur tot 12.30 uur en eten daarna in de klas van 12.30 uur tot 12.45 uur. De tweede groep begint met eten van 12.15 uur tot 12.30 uur en gaat daarna spelen/ontspannen van 12.30 uur tot 13.00 uur. Mocht blijken dat het kwartier voor de kleuters te kort is, gaan de kleuterjuffen eerder beginnen.

Natuurlijk horen wij ook graag welke vragen er van uw zijde zijn. Neemt u dan gerust contact 


José Oostermann
Coördinator Samen Spelen
joseoostermann@morgenwijzer.nl
 
 
 
    

 

.
         

Informatie voor nieuwe ouders

Wat fijn dat u interesse heeft in het Spectrum als mogelijke basisschool voor uw kind(eren). Graag informeren wij u vooraf hoe de procedure voor aanmelding en inschrijving verloopt. Met name als het gaat om instromen in een andere groep dan groep 1 is het van belang te weten welke stappen er genomen worden om tot een zorgvuldige plaatsing komen. We willen immers graag dat alle kinderen op een plek komen waar ze de begeleiding (kunnen) krijgen die nodig is. Leest u alstublieft eerst onderstaande link met informatie over aanmelden.