WELKOM IN GROEP 7
Meester Chris en Juf Jennifer


 

Huiswerk en documenten
 

          teethteethteethWe gaan er met z'n allen een fijn jaar van maken.teethteethteeth

                
Algemene informatie

Gym
Wij gymmen elke:We gymmen dit jaar bij de gymzaal van de Honingzwam en samen met Meester Bart!


Weektaak

In groep 7 werken we ook met een weektaak. De leerlingen ontvangen elke week een nieuwe taak die verdieping of verrijking biedt van de doelen die we in de klas behandelen. Elke vrijdag moet de weektaak worden ingeleverd. Na de herfstvakantie starten we met de verplichte weektaak. De leerlingen hebben kunnen wennen aan het idee. Mochten er taken niet af zijn, nemen de leerlingen de weektaak mee naar huis. Op de maandag die volgt moeten ze hun weektaak dan laten controleren.

Spreekbeurten en werkstukken

In groep 7 maken de leerlingen twee keer in het schooljaar een werkstuk. Voor het eerste werkstuk mogen de leerlingen zelf een onderwerp kiezen. Dit werkstuk leveren de leerlingen in januari in. De definitieve inleverdatum krijgen de leerlingen te horen voor de kerstvakantie. 

Voor het tweede werkstuk in groep 7, krijgen de leerlingen een thema. Over dit werkstuk houden de kinderen hun spreekbeurt. Het werkstuk leveren de kinderen in mei in. De definitieve inleverdatum krijgen de leerlingen te horen voor de meivakantie. Na de meivakantie is er een lijst waarop de kinderen zich kunnen inschrijven voor de datum van hun spreekbeurt.

De kinderen trekken een kaartje waarop de thema's te vinden zijn:
- persoon uit de geschiedenis
- gebeurtenis uit de geschiedenis
- natuurverschijnsel
- scheikunde/ natuurkunde/ biologie

Als de leerlingen hun thema kennen moeten zij 3 mogelijke onderwerpen bedenken. Uit die onderwerpen maken we een keuze. Daarna kunnen de leerlingen aan de slag.


Leefstijl
Zoals u weet besteden wij met Leefstijl gericht aandacht aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden.
De leefstijllessen zijn erop gericht om kinderen op ongedwongen wijze vaardigheden te leren die in de moderne samenleving onmisbaar zijn. Het gaat daarbij b.v. om samen spelen, praten en luisteren, rekening houden met elkaar, omgaan met gevoelens, opkomen voor jezelf en het durven nemen van beslissingen.

Informatie voor nieuwe ouders

We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.