GROEP 8
juf Anneke en juf Joyce
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

Op deze pagina vindt u de kalender en het nieuws van de groep.
Foto's vindt u hier.

Welkom op de groepspagina van groep 8

 
Het laatste jaar van de basisschool is begonnen. Het wordt een jaar met spannende en leuke activiteiten! We gaan ons goed voorbereiden op de CITO eindtoets in april, een nieuwe school uitkiezen, genieten van het kamp en de musical. 
De gymlessen zijn op         g voor de gymles heb je gymkleding en gymschoenen nodig!  
Op de woensdag wordt er in de kleine pauze fruit gegeten, denk hier nog even aan, dat je een lekker stuk fruit mee naar school neemt.
 
 
 
 
Leefstijl

Zoals u weet besteden wij met Leefstijl gericht aandacht aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden.
De leefstijllessen zijn erop gericht om kinderen op ongedwongen wijze vaardigheden te leren die in de moderne samenleving onmisbaar zijn. Het gaat daarbij b.v. om samen spelen, praten en luisteren, rekening houden met elkaar, omgaan met gevoelens, opkomen voor jezelf en het durven nemen van beslissingen.
In de lessen besteden we vooral aandacht aan de sfeer in de groep. Als deze goed is, voelen kinderen zich beter op hun gemak, zowel bij elkaar als bij de leerkracht. Dit is goed voor hun persoonlijke ontwikkeling en de creativiteit binnen de groep.


 

 

 
 

Informatie voor nieuwe ouders

Wat fijn dat u interesse heeft in het Spectrum als mogelijke basisschool voor uw kind(eren). Graag informeren wij u vooraf hoe de procedure voor aanmelding en inschrijving verloopt. Met name als het gaat om instromen in een andere groep dan groep 1 is het van belang te weten welke stappen er genomen worden om tot een zorgvuldige plaatsing komen. We willen immers graag dat alle kinderen op een plek komen waar ze de begeleiding (kunnen) krijgen die nodig is. Leest u alstublieft eerst onderstaande link met informatie over aanmelden.