Wij zijn een Leefstijl school!         

Het Spectrum is een gecertificeerde Leefstijlschool. De leerkrachten die werkzaam zijn op Het Spectrum zijn opgeleid om met Leefstijl te kunnen en mogen werken. Wij hechten als school zeer veel waarde aan de balans tussen de cognitieve ontwikkeling en de
sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wat is Leefstijl?

Leefstijl is een programma dat kinderen vanaf de kinderopvang/peuterspeelzaal tot en met het beroepsonderwijs helpt om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen.
Om een aantal te noemen:
Samen spelen, samenwerken, praten, luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk.

Ook komen media-educatie, gezondheidsvaardigheden en burgerschap aan bod. Allemaal essentiële basisvaardigheden die voor kinderen belangrijk zijn om goed te kunnen functioneren. Zowel nu op school, thuis, als later wanneer zij volwassen zijn.

De missie:                                                                                                           

"Leefstijl wil bevorderen dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen."

De opbouw:

Er is een opbouw in zes thema's die in alle groepen, van 1 t/m 8 , op het juiste niveau en op een juiste wijze worden aangeboden:

Thema 1:         De groep, dat zijn wij! (over sfeer in de groep).
Thema 2:         Praten en luisteren (over communicatie).
Thema 3:         Ken je dat gevoel? (over gevoelens).
Thema 4:         Ik vertrouw op mij (over zelfvertrouwen).
Thema 5:         Iedereen anders, allemaal gelijk (over verschillen tussen mensen).
Thema 6:         Lekker gezond (over gezondheidsvaardigheden).

In de schoolorganisatie betekent het dat wekelijks ruim een half uur tijd aan de lessen wordt besteed. Op het rooster staat het onder het kopje 'sociaal-emotionele ontwikkeling' vermeld. De manier waarop met de thema's gewerkt wordt, is heel divers. Soms worden onderwerpen in de kring besproken. Vaak is een spelvorm het uitgangspunt. Ook vormen van drama komen voor. Er wordt een werkboekje gebruikt waarin iedere leerling (vanaf groep 3) zijn eigen opmerkingen, ervaringen, meningen, enz. vermeldt. Soms wordt gebruik gemaakt van 'energizers'. Het is een manier om de kinderen op een ludieke, speelse manier aan de gang te krijgen. Het veroorzaakt veelal een wat lossere sfeer die het mogelijk maakt op een veilige manier tot gedragsuitingen te komen.

Kinderen ervaren Leefstijllessen als heel fijn ... leerkrachten óók !

Klik hier voor ons pestprotocol - aanpak pestgedrag op Het Spectrum.

Informatie voor nieuwe ouders

Wat fijn dat u interesse heeft in het Spectrum als mogelijke basisschool voor uw kind(eren). Graag informeren wij u vooraf hoe de procedure voor aanmelding en inschrijving verloopt. Met name als het gaat om instromen in een andere groep dan groep 1 is het van belang te weten welke stappen er genomen worden om tot een zorgvuldige plaatsing komen. We willen immers graag dat alle kinderen op een plek komen waar ze de begeleiding (kunnen) krijgen die nodig is. Leest u alstublieft eerst onderstaande link met informatie over aanmelden.