Team

                                                                                     Het spectrum heeft 2 locaties

Directeur Batenstein:
Natalie Nederend
locatie Batenstein
Directeur Honingzwam:
Esther Hoffman
Locatie Honingzwam


Leerkrachten: Zie pagina groepen

Ondersteuning


Intern begeleider:
Jose Hazelaar (loc.Honingzwam)

Marianne van Velzen (loc. Batenstein)

ICT coördinator
Jennifer van Ringelenstein 

Onderwijsassistent: 
Charlene 
 (loc.Honingzwam)
Karin Charlene 
 (loc.Honingzwam)
Ayse 
 (loc.Honingzwam/Batenstein)
Laila (loc. Batenstein)

Beweegonderwijs:

Renée (loc.Honingzwam)
Lesley (loc. Batenstein)

Administratief medewerkster:
Martine (loc.Honingzwam)
Bea (loc. Batenstein)

Conciërge: 
Erik (loc.Honingzwam)
Michel (loc. Batenstein)

Facilitair medewerken:
Gerda (loc. Honingzwam)

 

Informatie voor nieuwe ouders

Wat fijn dat u interesse heeft in het Spectrum als mogelijke basisschool voor uw kind(eren). Graag informeren wij u vooraf hoe de procedure voor aanmelding en inschrijving verloopt. Met name als het gaat om instromen in een andere groep dan groep 1 is het van belang te weten welke stappen er genomen worden om tot een zorgvuldige plaatsing komen. We willen immers graag dat alle kinderen op een plek komen waar ze de begeleiding (kunnen) krijgen die nodig is. Leest u alstublieft eerst onderstaande link met informatie over aanmelden.