Team

 Met dit team staat het Spectrum dit schooljaar klaar voor alle kinderen en ouders.

Directeur:
Natalie Nederend
locatie Batenstein
Directeur:
Miranda van der Toorn
Locatie Honingzwam
Ondersteuning  

Intern begeleider:
Marianne van Velzen (loc. Batenstein)
Danielle Bouwman (loc.Honingzwam)

ICT coördinator
Jennifer van Ringelenstein 

Onderwijsassistent: 
Chantal Otten
Ayse Eren 
Anne-Marije Kieft 

Beweegonderwijs:
Bart van Herk 
Bauke Witte 
Jasmijn Maletzky

Administratief medewerkster:
Marja Velthuis 

Overblijfcoördinator:
José Oostermann

Conciërge: 
Abdul Boughaba 

Facilitair medewerken:
Maja Scotland (loc. Batenstein)
Gerda Peters (loc. Honingzwam)

 

Informatie voor nieuwe ouders

Wat fijn dat u interesse heeft in het Spectrum als mogelijke basisschool voor uw kind(eren). Graag informeren wij u vooraf hoe de procedure voor aanmelding en inschrijving verloopt. Met name als het gaat om instromen in een andere groep dan groep 1 is het van belang te weten welke stappen er genomen worden om tot een zorgvuldige plaatsing komen. We willen immers graag dat alle kinderen op een plek komen waar ze de begeleiding (kunnen) krijgen die nodig is.