Informatie over aanmelden

Er zijn meerdere wegen die u naar Het Spectrum kunnen leiden. Hieronder staan deze beschreven:  Voordat u uw kind aanmeldt op Het Spectrum plannen we altijd eerst een kennismakingsgesprek in waarbij er door de directie meer verteld wordt over onze school. Tijdens dit gesprek laten we u de school zien, zodat u een goed beeld heeft van waar Het Spectrum voor staat.  U heeft gelegenheid de sfeer te proeven, vragen te stellen en te zien hoe ons concept in de dagelijkse praktijk tot uiting komt.  
Tijdens het kennismakingsgesprek is het fijn als uw kind meekomt is. We leren uw kind alvast een beetje kennen en uw kind kan een gevoel krijgen bij de school. Tijdens het gesprek zullen we u ook vragen stellen over uw kind. Op basis daarvan kunnen we een voorzichtige inschatting maken van de onderwijsbehoeften van uw kind.   
Mocht u na het kennismakingsgesprek enthousiast geworden zijn over onze school, dan kunt u uw kind aanmelden op Het Spectrum. Na de aanmelding onderzoeken wij of wij uw kind kunnen plaatsen in de gewenste groep.  
Mochten wij op voorhand weten dat plaatsing in een bepaalde groep niet mogelijk is dan laten wij dit zo spoedig mogelijk en voor het kennismakingsgesprek weten. Redenen die plaatsing niet mogelijk maken zijn: 
 
  • Opnamecapaciteit: De groepen zitten vol. Op Het Spectrum hebben we een maximum van 30 kinderen in de groepen 3 t/m 8 afgesproken.
  • Groep 3 en groep 8 zitten vol voor het schooljaar 2024-2025
  • ​​Denominatie: U als ouder onderschrijft de grondslag van de school niet. 
  • De ondersteuningsbehoefte van uw kind past niet bij het schoolondersteuningsprofiel.  
  • Er bestaat kans op structurele verstoring van rust en orde in de betreffende groep.  
Goed om te weten is dat Het Spectrum valt onder de stichting Morgenwijzer. Dit betekent onder andere dat we een groot netwerk hebben met verschillende scholen, maar ook dat er experts aan onze school gekoppeld zijn die ons maar ook u kunnen adviseren over bijvoorbeeld een passende onderwijsplek. We hebben een zorgplicht en tegelijkertijd voelen we ons verplicht om uw kind zo goed mogelijk te voorzien in een passende onderwijsplek en u daarin te begeleiden. Welke ondersteuning wij precies kunnen bieden is terug te lezen in ons schoolondersteuningsprofiel.  

Hier vindt u het aanmeldingsformulier van stichting Morgenwijzer.

Informatie voor nieuwe ouders

Wat fijn dat u interesse heeft in het Spectrum als mogelijke basisschool voor uw kind(eren). Graag informeren wij u vooraf hoe de procedure voor aanmelding en inschrijving verloopt. Met name als het gaat om instromen in een andere groep dan groep 1 is het van belang te weten welke stappen er genomen worden om tot een zorgvuldige plaatsing komen. We willen immers graag dat alle kinderen op een plek komen waar ze de begeleiding (kunnen) krijgen die nodig is. Leest u alstublieft eerst onderstaande link met informatie over aanmelden.