Schooltijden:

Groepen 1 t/m 4
Op maandag, dinsdag en donderdag van: 08.30 tot 15.00 uur.
Op woensdag van: 08.30 tot 12.15 uur.
Op vrijdag van: 08.30 tot 12.15 uur.

Groepen 5 t/m 8
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van: 08.30 tot 15.00 uur.
Op woensdag van: 08.30 tot 12.15 uur.Voor het schooljaar 2022-2023 gelden de volgende vakanties en vrije dagen:
 

Vakantie

Herfstvakantie 

Kerstvakantie  

Voorjaarsvakantie  

Goede vrijdag 

2e paasdag 

Koningsdag

Meivakantie

Hemelvaart

Tweede Pinksterdag

Zomervakantie24-10 2022 t/m 28-10 2022

26-12 2022 t/m 06-01 2023

27-02 2023 t/m 03-03 2023

07-04 2023

10-04 2023

in de meivakantie

24-04 2023 t/m 05-05 2023

18-05 2023 t/m 19-05 2023

29-05-2023

10-07 2023 t/m 18-08 2023

Extra vri

Jaarmarkt  

Vrijdagmiddag 

Vrijdagmiddag  

        


16-09 2022

23-12 2022

07-07 2023

studiedagen groep 1 t/m 8: 
zie ouderportaal per locatie verschillend

 
 

                      
                      

Informatie voor nieuwe ouders

Wat fijn dat u interesse heeft in het Spectrum als mogelijke basisschool voor uw kind(eren). Graag informeren wij u vooraf hoe de procedure voor aanmelding en inschrijving verloopt. Met name als het gaat om instromen in een andere groep dan groep 1 is het van belang te weten welke stappen er genomen worden om tot een zorgvuldige plaatsing komen. We willen immers graag dat alle kinderen op een plek komen waar ze de begeleiding (kunnen) krijgen die nodig is. Leest u alstublieft eerst onderstaande link met informatie over aanmelden.