Schooltijden:

Groepen 1 t/m 4
Op maandag, dinsdag en donderdag van: 08.30 tot 15.00 uur.
Op woensdag van: 08.30 tot 12.15 uur.
Op vrijdag van: 08.30 tot 12.15 uur.

Groepen 5 t/m 8
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van: 08.30 tot 15.00 uur.
Op woensdag van: 08.30 tot 12.15 uur.Voor het schooljaar 2023-2024 gelden de volgende vakanties en vrije dagen:De vastgestelde studiedagen en vrije middagen zijn voor locatie Honingzwam:

Maandag 11-09-2023
Vrijdag 13-10-2023
Vrije middag: vrijdagmiddag 22-12-23
Vrijdag 09-02-2024 
Maandag 22-04-2024
Vrijdag 14-06-2024 
Vrije middag; vrijdagmiddag 12-07
                      

Informatie voor nieuwe ouders

Wat fijn dat u interesse heeft in het Spectrum als mogelijke basisschool voor uw kind(eren). Graag informeren wij u vooraf hoe de procedure voor aanmelding en inschrijving verloopt. Met name als het gaat om instromen in een andere groep dan groep 1 is het van belang te weten welke stappen er genomen worden om tot een zorgvuldige plaatsing komen. We willen immers graag dat alle kinderen op een plek komen waar ze de begeleiding (kunnen) krijgen die nodig is. Leest u alstublieft eerst onderstaande link met informatie over aanmelden.