Schooltijden:

Groepen 1 t/m 4
Op maandag, dinsdag en donderdag van: 08.30 tot 14.45 uur.
Op woensdag van: 08.30 tot 12.15 uur.
Op vrijdag van: 08.30 tot 12.00 uur.

Groepen 5 t/m 8
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van: 08.30 tot 14.45 uur.
Op woensdag van: 08.30 tot 12.15 uur.Voor het schooljaar 2018-2019 gelden de volgende vakanties en vrije dagen:
Herfstvakantie    
 22-10-2018  t/m  26-10-2018
Kerstvakantie 
24-12-2018  t/m  04-01-2019
Voorjaarsvakantie  
25-02-2019  t/m  01-03-2019
Meivakantie  
19-04-2019  t/m  03-05-2019
(hierbinnen valt Goede Vrijdag en Pasen)
Hemelvaart  
30-05-2019  t/m 31-05-2019
Pinksteren
10-06-2019 
Zomervakantie                              
22-07-2019  t/m  30-08-2019
Extra vrije dagen:
Voor de groepen 1 t/m 8
Jaarmarkt Alphen aan den Rijn  
19-09-2018 (woensdag)
Studiedag  
16-11-2018 (vrijdag)
Studiedag     
22-02-2019 (voorafgaand aan de voorjaarsvakantie)
Week aansluitend aan 2e Pinksterdag
11-06-2019   t/m   14-06-2019
Voor de groepen 1 t/m 3
 
Studiedag            
15-10-2018 (maandag)
Studiedag 
25-03-2019 (maandag)
Voor de groepen 5 t/m 8
 
Vrijdagmiddag voor de Kerstvakantie
21-12-2018                                                                                        
Vrijdagmiddag voor de zomervakantie  
19-07-2019
                      
                      

Informatie voor nieuwe ouders

Wat fijn dat u interesse heeft in het Spectrum als mogelijke basisschool voor uw kind(eren). Graag informeren wij u vooraf hoe de procedure voor aanmelding en inschrijving verloopt. Met name als het gaat om instromen in een andere groep dan groep 1 is het van belang te weten welke stappen er genomen worden om tot een zorgvuldige plaatsing komen. We willen immers graag dat alle kinderen op een plek komen waar ze de begeleiding (kunnen) krijgen die nodig is.