GROEP 3
juf Anita en juf Machteld


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Op deze pagina vindt u de kalender en het nieuws van de groep.
 

Welkom in groep 3

Onze groep bestaat uit 28 kinderen. Juf Anita werkt op maandag, dinsdag en woensdag. Juf Machteld werkt donderdag en vrijdag.
 

In groep 3 leren we elke dag wel iets nieuws. smile


Groep 3 gymt op dinsdag en donderdag.

Gruitdag: op woensdag mogen de kinderen fruit of groente meenemen voor hun pauzehapje.

Kalender tot de kerstvakantie:


Vrijdag 16 november: studiedag. leerlingen zijn vrij
Maandag 19 november: 10 minutengesprekken
Donderdag 22 november: 10 minutengesprekken
Dinsdag 27 november: schoen zetten in de klas
Woensdag 28 november: pepernoten bakken
Woensdag 5 december: Sinterklaas
Woensdag 19 december: kerstdiner


Kerstvakantie van 22 december tot en met zondag 6 januari
Kalender tot de herfstvakantie:

Maandag 27 augustus: start nieuwe schooljaar
Maandag 3 september: ouderavond groep 3 van 19.30 - 20.30 uur
Woensdag 12 september:Staking ( leerlingen zijn vrij)
Woensdag 19 september: Jaarmarkt (leerlingen zijn vrij)
Woensdag 3 oktober: start kinderboekenweek project ( t/m 16 oktober)
Maandag 15 oktober: Studiedag(leerlingen groep 1 t/m 3 zijn vrij)

Herfstvakantie: 22-10-2018 t/m 26-10-2018
Veilig Leren Lezen

Veilig leren lezen kim-versie begint met kern Start, daarna volgen kern 1 t/m 11 en het schooljaar wordt afgesloten met kern Afsluiting. Elke kern heeft een thema, dat geïntroduceerd wordt met behulp van een ankerverhaal. Meer hierover kunt u vinden op de website van
Veilig Leren Lezen.


Thema kern start: Jij en ik
In kern "start" maakt uw kind kennis met klasgenootjes, het lokaal, de juf/meester, de regels in de klas enzovoorts. Het thema van de kern is: 'Jij en ik'. Uw kind maakt via het verhaal bij deze kern ook kennis met opa, zijn kleindochter Kim en haar vriendje Sim. Zij wonen op het Puddingboomplein. Kim heeft in dit verhaal net de 'i' geleerd en gaat op het plein op zoek naar deze letter.
 
Wat leert uw kind in kern "start"?
De kinderen leren de komende twee weken de letters: i, k, m, s, en ze leren met die letters korte woordjes te maken en die te lezen, zoals: ik, kim en mis. Ook leren ze het verschil tussen leesletters en schrijfletters, de betekenis van nieuwe woorden, samen een verhaal lezen en praten over een verhaal,  en regels en afspraken die gelden in de groep.

Thema kern 1: Beestenboel
In de vorige kern leerden we opa, Kim en Sim al kennen. Opa heeft een verzinselspet. Als hij die op heeft, kan hij prachtige verhalen vertellen. Dit keer vertelt hij over Trien en Troela, die in de supermarkt eitjes willen kopen. Maar de supermarkt is gesloten. In hun zoektocht naar een ei komen ze onder andere in de dierentuin en een dierenwinkel en eindigen ze in de kippenren. In het verhaal komen allerlei dieren voor. Het thema is: 'Beestenboel'. De kinderen leren onder andere de betekenis van verschillende dierennamen (de schildpad, de giraf, het nijlpaard) en van werkwoorden die bij dieren horen (sluipen, krijsen, kronkelen, draven).
 
Letters en woorden lezen in kern 1
In kern 1 leren de kinderen de letters p, aa, r, e, v. Met deze letters en de letters van de vorige kern kunnen ze nu al zinnen en korte tekstjes lezen. Ze oefenen dit dagelijks met het boekje Veilig & vlot. Op de meeste pagina's staan woorden en/of zinnen met woorden die bestaan uit een (medeklinker)-klinker-(medeklinker), zoals 'raap', 'rem' en 'kip', maar ook 'aap' en 'er'. Op de pagina's die we 'snuffelpagina's' noemen, komen echter ook woordjes voor met twee medeklinkers achter elkaar zoals 'spaar' en 'paars'. Kinderen die dat willen, mogen alvast aan dit soort woordjes 'snuffelen' en ze proberen te lezen. Ze hoeven deze woordjes nog niet foutloos en vlot te kunnen lezen of spellen.


Rekenzeker blok 1:              

Wij oefenen:
- getallenlijn 1 t/m 10
- optellen t/m 5
- aftrekken t/m 5
- splitsen t/m 5
Software: Reken Zeker en Rekentuin.thema leefstijl tot de herfstvakantie: Weer naar school

Net als veel andere scholen besteedt het Spectrum gericht aandacht aan de ontwikkeling van sociaal- emotionele vaardigheden. Wij maken daarbij gebruik van Leefstijl, een methode die wereldwijd gebruikt wordt en sinds 1990 ook in Nederland wordt toegepast.

De Leefstijllessen zijn erop gericht om kinderen op ongedwongen wijze vaardigheden te leren die in de moderne samenleving onmisbaar zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om samen spelen; praten en luisteren; rekening houden met elkaar; omgaan met gevoelens en verschillen; zelf beslissingen durven nemen, en opkomen voor jezelf.

We starten met het eerste thema: "De groep?... Dat zijn wij.

In deze lessenserie besteden we vooral aandacht aan de sfeer in de groep. Als deze goed is, voelen kinderen zich beter op hun gemak: zowel bij elkaar als bij hun leerkracht. Dit is goed voor hun persoonlijke ontwikkeling en de creativiteit binnen de groep.

 


 

Informatie voor nieuwe ouders

Wat fijn dat u interesse heeft in het Spectrum als mogelijke basisschool voor uw kind(eren). Graag informeren wij u vooraf hoe de procedure voor aanmelding en inschrijving verloopt. Met name als het gaat om instromen in een andere groep dan groep 1 is het van belang te weten welke stappen er genomen worden om tot een zorgvuldige plaatsing komen. We willen immers graag dat alle kinderen op een plek komen waar ze de begeleiding (kunnen) krijgen die nodig is. Leest u alstublieft eerst onderstaande link met informatie over aanmelden.