GROEP 4
juf Jennifer en juf Mieke
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Welkom op de site van groep 4 !

Juf Jennifer  is er op maandag, juf Mieke  is er op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
 
             
In groep 4 hebben wij de volgende vakken:
Rekenen, taal & spelling, lezen, verkeer, natuur, catechese, leefstijl, muziek, tekenen, handvaardigheid, gym en Engels. 

Info 
Door op onderstaande tekst te klikken, kunt u de informatie voor groep 4 vinden.


info brief groep 4

Gym:
- Meester Bart geeft op .
- De kinderen nemen dan gymkleren en gymschoenen mee. 


Kalender van herfstvakantie tot en met de kerstvakantie:


 

Leefstijl:
Zoals u weet besteden wij met Leefstijl gericht aandacht aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden.
De leefstijllessen zijn erop gericht om kinderen op ongedwongen wijze vaardigheden te leren die in de moderne samenleving onmisbaar zijn. Het gaat daarbij b.v. om samen spelen, praten en luisteren, rekening houden met elkaar, omgaan met gevoelens, opkomen voor jezelf en het durven nemen van beslissingen.


 

Informatie voor nieuwe ouders

We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.