Groep 5  
Juf Manon en juf Jo-Anne


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 
Welkom!

. We gaan er een gezellig jaar van maken !
 

Gym
Op                          hebben we gym van meester Bart. Na de gymles douchen we. Denk dus aan gymschoenen, handdoek, sportbroekje en shirt of turnpakje .

Huiswerk en documenten

tutorlezen
We gaan binnenkort weer starten  met tutorlezen. Groep 5 leest met kinderen uit groep 7. Ieder woensdag en vrijdagochtend van 8.30 uur - 8.45 uur

Spellingtrainer basisonderwijs

Leefstijl
Zoals u weet werken wij op school met Leefstijl, een methode voor sociaal-emotionele vaardigheden. We zijn gestart met het eerste thema waarin de sfeer in de groep centraal staat. We gaan o.a. groepsafspraken met elkaar opstellen.

Kind van de week

Elke week staat er een kind extra in de belangstelling.
Op maandag gaat elk kind voor het kind van de week complimenten opschrijven, iets waar hij /zij goed in is, of knap vindt van het kind van de week.
Uit alle complimenten mag dan het kind van de week de mooiste complimenten kiezen. Die complimenten worden op een blad gezet en hangt de hele week op het bord. Aan het eind van de week mag het mee naar huis genomen worden.
Het zal leuk zijn als u hier even aandacht aan geeft en het blad een mooi plekje krijgt!

Door te werken met het kind van de week streven we verschillende doelen na. Ten eerste groeit natuurlijk het zelfvertrouwen van de kinderen in de week dat ze kind van de week zijn. Dit draagt bij aan een positief zelfbeeld. De kinderen merken dat ze ertoe doen, dat anderen in ze geïnteresseerd zijn!
Ten tweede leren de kinderen zich ook in anderen te interesseren. Zo leren de kinderen positief naar elkaar te kijken en ontdekken ze dat het fijn is om elkaar complimenten te geven! En dit komt natuurlijk allemaal te goede aan een goed klassenklimaat!

 

Informatie voor nieuwe ouders

Wat fijn dat u interesse heeft in het Spectrum als mogelijke basisschool voor uw kind(eren). Graag informeren wij u vooraf hoe de procedure voor aanmelding en inschrijving verloopt. Met name als het gaat om instromen in een andere groep dan groep 1 is het van belang te weten welke stappen er genomen worden om tot een zorgvuldige plaatsing komen. We willen immers graag dat alle kinderen op een plek komen waar ze de begeleiding (kunnen) krijgen die nodig is. Leest u alstublieft eerst onderstaande link met informatie over aanmelden.