1

GROEP 6
Juf Petra en Juf Renate
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 Huiswerk
De kinderen krijgen elke week huiswerk. Dit noteren zij elke maandag in hun agenda. Aan u de vraag om  aan uw kind te vragen wat het huiswerk is. Als u op de hoogte bent wil ik u vragen om uw handtekening in de agenda te zetten. 


Gym.
Op                      hebben we gym. Na de gymles wordt er gedoucht . Badslippers mee is een handige tip! Als je om een bepaalde reden niet mag douchen, neem dan een briefje mee waarop de reden staat. Krijgen we geen misverstanden. smile

Informatie voor nieuwe ouders

Wat fijn dat u interesse heeft in het Spectrum als mogelijke basisschool voor uw kind(eren). Graag informeren wij u vooraf hoe de procedure voor aanmelding en inschrijving verloopt. Met name als het gaat om instromen in een andere groep dan groep 1 is het van belang te weten welke stappen er genomen worden om tot een zorgvuldige plaatsing komen. We willen immers graag dat alle kinderen op een plek komen waar ze de begeleiding (kunnen) krijgen die nodig is. Leest u alstublieft eerst onderstaande link met informatie over aanmelden.