GROEP 7
Juf Romy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

Op deze pagina het nieuws van de groep.
Foto's vindt u hier.

Welkom in groep 7!!!
Op                   hebben we gym. Vergeet je handdoek niet!
Gym krijgen de kinderen van Meester Bart.

 
 

De kinderen krijgen 2x per week huiswerk en later in het jaar 3x per week.

We gaan vaak stillezen om het lezen te stimuleren. De kinderen hebben een boek van school maar mag ook van thuis.
Tutor lezen is 2x in de week.

In september Kinderpostzegels.
In april theorie verkeersexamen en in mei praktijk verkeersexamen.
In juni verlopig advies gesprekken

WOENSDAG FRUIT EN GROENTE DAG

Op maandag in de kring kunnnen de kinderen evt iets laten zien bv een nieuwe jas, boek, gewonnen prijs bij een sport  enz

We hebben in de klas de basisvakken maar ook keuze en extra.
Keuze is bv werkwinkel/lezen/werkboekje
Extra is bv een kleurplaat, extra opdracht of verwerking van een les

Elke dag is er een gebedje wat een kind thuis mag bedenken of opzoeken op internet/boek.
Ook heeft er een kind een nieuwsbericht bij zich die we met elkaar bespreken/bekijken.
Zo beginnnen we de dag...........

In de pauze spelen er 2 kinderen met de lego en die beurt is de hele week.

Corvee in de klas is helpen met opruimen en vegen en dat is ook een beurt voor de hele week.
De prullenbakken van alle klassen oude/volle eruit en de nieuwe/schone erin is ook een leuke weektaak.

Op de computer werken we aan Spelling/Rekenen/Woordenschat en leren Typen!

We gaan ook werken met een klassenboek. Daar schrijven we in wat er in de klas gebeurd...wat leuk is wat niet leuk is...waar we trots op zijn....wat er in het nieuws is gebeurd...wat je we met elkaar kunnen bespreken....waar we blij van worden of verdrietig...
In de kring of in de klas bespreken we met elkaar wat erin geschreven is.
De kinderen reageren op elkaar wat er geschreven is en wat zij ervan vinden.
Erg leuk en ook voor de groepsvorming erg positief!

 
Leefstijl
Zoals u weet besteden wij met Leefstijl gericht aandacht aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden.
De leefstijllessen zijn erop gericht om kinderen op ongedwongen wijze vaardigheden te leren die in de moderne samenleving onmisbaar zijn. Het gaat daarbij b.v. om samen spelen, praten en luisteren, rekening houden met elkaar, omgaan met gevoelens, opkomen voor jezelf en het durven nemen van beslissingen.
In de lessen besteden we vooral aandacht aan de sfeer in de groep. Als deze goed is, voelen kinderen zich beter op hun gemak, zowel bij elkaar als bij de leerkracht. Dit is goed voor hun persoonlijke ontwikkeling en de creativiteit binnen de groep.We zijn gestart met het nieuwe schooljaar.....
Welkom Tijn Jimmy Anouk Nour Lotte Rosalie Wouter Romee Bart Lizette Dershana Sam Floortje Axel Batul Fleur Dayo Tessa Ian Isa Myrthe Devi Yanick Koen Jentl Aidan

We maken dit schooljaar 2x een werkstuk data volgt nog maar is in de maanden Januari en Juni

De boekbesprekingen zijn gepland er hangt een lijst in de klas.

De formulieren zijn mee....
Contact gegevens en de vragenlijst over u kind zsm inleveren!

Bij de klas hangen de lijsten voor de ouder vertel momenten...schrijf zsm in!


De oudergesprekken zijn weer geweest en nu op naar Kinderboekenweek.
We gaan de opening houden op 3 okt as.
De kinderen van Gr 7 zijn druk aan het oefenen voor de openingsdans.
Thema is GRUWELIJK ENG brrrrrrrr
We dansen op het lied van kinderen voor kinderen.

We gaan ook kinderpostzegels verkopen Juf Ida gaat dat allemaal nog bespreken met de kinderen.
De sponsorloop komt er ook weer aan as vrijdag 29 sept.
De kinderen lopen al goed langs de deuren en bij familie langs om te vragen voor het sponseren!

Bij ons in de klas is Juf Mandy en loopt stage bij ons elke dinsdag.
Ze komt ook nog meerdere dagen in de groep.
Tot eind Januari is ze gezellig bij ons in de klas om veel te leren en te helpen!


 


 

Informatie voor nieuwe ouders

Wat fijn dat u interesse heeft in het Spectrum als mogelijke basisschool voor uw kind(eren). Graag informeren wij u vooraf hoe de procedure voor aanmelding en inschrijving verloopt. Met name als het gaat om instromen in een andere groep dan groep 1 is het van belang te weten welke stappen er genomen worden om tot een zorgvuldige plaatsing komen. We willen immers graag dat alle kinderen op een plek komen waar ze de begeleiding (kunnen) krijgen die nodig is. Leest u alstublieft eerst onderstaande link met informatie over aanmelden.