Uw kind wordt binnenkort 4 jaar

Na het kennismakingsgesprek zal de directie een inschatting maken van de ondersteuningsbehoeften van uw kind en of we eventuele extra ondersteuning moeten inschakelen.  
 
In het geval van twijfel zal onze intern begeleider een overleg plannen waar verschillende mensen zullen aansluiten. Bij dit overleg kan een lid van het ondersteuningsteam van Morgenwijzer aansluiten, maar ook bijvoorbeeld de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Uiteraard sluit u ook aan bij dit overleg. Tijdens het overleg met de verschillende betrokkenen zullen we bespreken hoe we in kaart kunnen brengen welke ondersteuningsbehoeften uw kind heeft en of Het Spectrum in deze behoefte kan voorzien. Mocht blijken dat in de ondersteuningsbehoeften niet door Het  Spectrum kan worden voorzien, dan gaan we samen op zoek naar een andere passende onderwijsplek.  

In het geval dat wij inschatten dat we uw kind een passende onderwijsplek kunnen bieden, zullen wij u 8 weken voor de eerste schooldag plaats vindt benaderen. U wordt gebeld door de groepsleerkracht. De groepsleerkracht plant een afspraak in voor een telefonische intake en plant twee wenmomenten in. Tijdens de wenmomenten blijft uw kind een dagdeel op school. Het is de bedoeling dat u naar huis gaat als uw kind aan het wennen is.   

Informatie voor nieuwe ouders

Wat fijn dat u interesse heeft in het Spectrum als mogelijke basisschool voor uw kind(eren). Graag informeren wij u vooraf hoe de procedure voor aanmelding en inschrijving verloopt. Met name als het gaat om instromen in een andere groep dan groep 1 is het van belang te weten welke stappen er genomen worden om tot een zorgvuldige plaatsing komen. We willen immers graag dat alle kinderen op een plek komen waar ze de begeleiding (kunnen) krijgen die nodig is. Leest u alstublieft eerst onderstaande link met informatie over aanmelden.