Welkom op de locatie Batenstein!
 
De locatie Batenstein vormt samen met de locatie Honingzwam katholieke basisschool het Spectrum.
Het onderwijs op de beide locaties is geharmoniseerd en er wordt op dezelfde manier gewerkt.
 
 Brieven  Foto's van activiteiten
   
 


 

Groepen
 
                            
                            

Informatie voor nieuwe ouders

Wat fijn dat u interesse heeft in het Spectrum als mogelijke basisschool voor uw kind(eren). Graag informeren wij u vooraf hoe de procedure voor aanmelding en inschrijving verloopt. Met name als het gaat om instromen in een andere groep dan groep 1 is het van belang te weten welke stappen er genomen worden om tot een zorgvuldige plaatsing komen. We willen immers graag dat alle kinderen op een plek komen waar ze de begeleiding (kunnen) krijgen die nodig is.